USSISÕNAD

Ussisõnad
[kuula lugu]
AES, MT 283, 8/9 (3) < Kodavere khk., Sääritsa k. - Salme Tanning < Anna Lindvere, 62 a. (1940)

Ussi mussa mua-alune,
kirjupiä kivialune,
alta aiade ajaja,
piältä põõsasse pugeja,
ärä sa salaja salva,
nägemätä näpissä,
mul on silmäd siiva all,
nägemine ninä piäl.

Roho karva, ruami karva,
suu karva, sinepi karva!

Muss mua alla,
kirju kivi alla,
valge vastra alla!