OI, TULE ÜLÕS

Oi, tule ülõs
[kuula lugu]
Laulis laulik Julie Raudsepp, sünd. 1880 a. Hargla kihelkonnas, Taheva vallas. Üles kirjutas laulu Hargla köster Jaak Tamm.

Oi, tulõq üles, oi tulõq üles,
tulõq üles, valgõ vällän,
tulõq üles, valgõ vällän!

Oi, heeli leeli, oi, heeli, leeli,
heli, heli, hell´u, lell´u,
heli, heli, hell´u, lell´u!

Oi, joba kuu kuakoruq!

Oi teie neiu noorekese
Oi hoidke ennast hulkumasta
Oi nüüd om hundid hulkumassa
Rootsi koirad kõndimassa
Oi võtke üten maaväitse
Oi laske maha neide mao.

Oi, heeli leeli, oi, heeli, leeli,
heli, heli, hell´u, lell´u,
heli, heli, hell´u, lell´u!