ISA HOIDIS HIIEMETSA

Isa hoidis hiiemetsa
Vändra. H II 20, 627 (28). 1889. & E 15621 (92) < Jõelähtme khk., Rummu - H. Pahlberg (1895)

Isa hoidis hiiesida,
kasvatas seda kaasikmetsa;
mõtles poegadest pidajad
tütardest töötegijad.

Helise helise metsa
Kõlise kõlise kõrbe
Sisise sarise saari
Hüia vasta hiiemetsa
Laula vasta laane laia

Ei saand poegadest pidajaid,
tütardest töötegijaid.
Isa hiied raiutakse,
taadi laaned laastatakse,
kasvandikud kaotakse.

Isa hiied raiutakse,
taadi laaned laastatakse,
kasvandikud kaotakse.

Ei saand poegadest pidajaid,
tütardest töötegijaid –
koht jäi võõraste varale.

Helise helise metsa
Kõlise kõlise kõrbe
Sisise sarise saari
Hüia vasta hiiemetsa
Laula vasta laane laia